EN

 

 

ابزار مشتقه 

 

این ابزار، به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی پایه را در قیمت معین می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی پایه مشتق می‌شود.

 

دلایل استفاده ازابزارهای مشتقه :

 

  • نیاز به سرمایه اولی کمتربا توجه به خاصیت اهرمی ابزار مشتقه
  • کسب سود دوطرفه از نوسانات قمتی دارایی پایه
  • پوشش دهی و کاهش ریسک در دارایی پایه
  • خلق اختیارات و انعطاف در تصمیم گیری برای سرمایه گذاران

 

 

 

ابزارهای مشتقه قابل معامله در بورس تهران:

 

قرارداد آتی سهام

 

قرارداد آتی سهام، قراردادی دو طرفه است كه بر اساس آن، خریدار و فروشنده تعهد می‌‌کنند سهام پایه قرارداد را به قیمت مشخص و در تاریخ معینی در آینده معامله کنند.

 

قرارداد آتی سهام، به‌طور همزمان از ویژگی‌های سهام و قراردادهای آتی برخوردار است. این ابزار، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای مدیریت ریسک در بازارهای سهام، امکان کسب سود از تغییرات آتی قیمت حتی در بازار کاهشی را براي مشارکت‌کنندگان بازار فراهم مي كند.

 

قرارداد اختیار معامله

 

 اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است.

 

الف -  قرارداد اختیار خرید

 

دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی در دوره زمانی معینی بخرد.

 

ب - قرارداد اختیار فروش

 

این قرارداد به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی‌که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت.

 

اوراق اختیار فروش تبعی:

 

"اوراق اختیار فروش تبعی" اوراقی است که براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می‌باشد متعهد می‌گردد تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطلاحاً به آن "قیمت اعمال" می گویند در تاریخ معین یا همان "تاریخ اعمال" از سهامدار خریداری نماید. شرکت‌های منتشر کننده اوراق تبعی قبل از فروش این اوراق ملزم به انتشار اطلاعیه عرضه جهت اعلام عمومی ویژگی‌های اوراق مزبور می‌باشند.

 

مشخصات اختیار اوراق تبعی:

 

١- اوراق تبعی قابلیت معامله مجدد ندارند و فقط یک بار در زمان عرضه مورد معامله قرار می‌گیرند.

 

٢- خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید

 

٣- هر کد سهامداری حداکثر مجاز به خرید تعداد اوراقی است که در اطلاعیه عرضه به عنوان "سقف خرید" مشخص می‌شود.

 

٤- مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق تبعی قابل برگشت نمی‌باشد.

٥- خریداران این اوراق فقط در"تاریخ اعمال" می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، اوراق تبعی، اعمال‌نشده تلقی شده وعرضه کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت.آمار نشان می دهد، در اغلب موارد بازدهی سرمایه گذاری در صندوقهای شاخصی در بلندمدت، از میانگین بازدهی سایر صندوقها بیشتر بوده است.

 

online@firouzex.com         +98 21 88 107 107          تهران - خیابان قائم مقام پایین تر از خیابان شهید بهشتی - کوچه میرزاحسنی - پلاک 11 طبقه 5

 مرکز تماس : 107107 88